Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Statuty sołectw Gminy Janowiec Wielkopolski

UCHWAŁA NR XV/122/20

RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Janowiec Wielkopolski

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw, uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statuty sołectwom Gminy Janowiec Wielkopolski w brzmieniu jak w załącznikach nr 1-22 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 3. Tracą moc uchwały:

a) nr XII/176/97 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Janowiec Wielkopolski,

b) nr X/81/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miniszewo,

c) nr X/82/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarbinowo Drugie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Aleksandra Walendowska

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XV/122/20 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Janowiec Wielkopolski https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwJanowcuWielkopolskim/document/604909/Uchwa%C5%82a-XV_122_20


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
29 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Michał Szczepanek

Data publikacji:
11 lip 2022, godz. 11:15

Osoba aktualizująca informacje

Michał Szczepanek

Data aktualizacji:
11 lip 2022, godz. 11:17