Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                       (Dz. U. z 2022 r. 559, zm. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079)

zwołuję XL nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

na dzień 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 27 października 2022 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XL/324/22.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XL/325/22.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XL/326/22.
  8. Interpelacje radnych.
  9. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
  10. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

                                                                                                Przewodnicząca rady

                                                                                        /-/ Aleksandra Walendowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
10 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
10 lis 2022, godz. 11:46