Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję XLIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

na dzień 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu  28 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i informacja o realizacji uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIII/337/23.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIII/338/23.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIII/339/23.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIII/340/23.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIII/341/23.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców do placówek oświatowych, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIII/342/23.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w  ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, wystąpienie przedstawiciela MGOPS, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIII/343/23.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019 – 2023, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, wystąpienie przedstawiciela MGOPS, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIII/344/23.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIII/345/23.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 16. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

                                                                                                               Przewodnicząca rady

                                                                                                          /-/ Aleksandra Walendowska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
16 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
16 sty 2023, godz. 14:59