Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję XLIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

na dzień 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 27 stycznia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i informacja o realizacji uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/346/23.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/347/23.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2023 roku, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/348/23.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2022 roku, wystąpienie Dyrektora M-GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/349/23.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  na lata 2020-2025, wystąpienie Dyrektora M-GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/350/23.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata  2021 – 2023”, wystąpienie Dyrektora M-GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/351/23.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/352/23.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Przewodniczącego komisji, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/353/23.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 15. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

                                                                                                          Przewodniczący rady

                                                                                                     /-/ Aleksandra Walendowska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
16 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
16 lut 2023, godz. 08:04