Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję XXXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

 

na dzień 14 września 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXVII/305/22.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXVII/306/22.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Rogowo prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały    nr XXXVII/307/22.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2022/2023, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały                           nr XXXVII/308/22.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXVII/309/22.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

                                                                      Przewodnicząca rady

                                                                  /-/ Aleksandra Walendowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daria Czechowska

Data wytworzenia:
29 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
07 sie 2023, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
31 sie 2022, godz. 12:25