Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/18/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/12/18 w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 5

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA przeciw
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ przeciw
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ przeciw
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS przeciw
Dorota Maria WOŹNIAK przeciw
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


Głosowanie nad projektem uchwały nr II/13/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/14/18 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 1

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA przeciw
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/15/18 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 1

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA przeciw
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/16/18 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/17/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


Głosowanie nad projektem uchwały nr II/20/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
2 7 3

Imię i nazwisko Głos
Anna Maria JAKUBIAK wstrzymał się
Anita Magdalena BERGER wstrzymał się
Monika WOŹNIAK wstrzymał się
Bartosz Andrzej BEMBNISTA wstrzymał się
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ przeciw
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ przeciw
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI wstrzymał się
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS wstrzymał się
Dorota Maria WOŹNIAK przeciw
Henryk ZYGAJ wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018


w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów pani Barbary Polus i radnego Leszka Rutkowskiego o obniżenie ceny skupu żyta na kwotę 50 zł za 1 dt. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 1

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI brak (nieobecność)
Anna Maria JAKUBIAK za
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK za
Bartosz Andrzej BEMBNISTA za
Aleksandra WALENDOWSKA przeciw
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS za
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI brak (nieobecność)
Dorota Maria WOŹNIAK za
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


w sprawie Uchwały nr II/19/18 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenów rekreacyjnych i domków letniskowych przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 5 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Rafał SYPNIEWSKI brak (nieobecność)
Anna Maria JAKUBIAK wstrzymał się
Anita Magdalena BERGER za
Monika WOŹNIAK wstrzymał się
Bartosz Andrzej BEMBNISTA wstrzymał się
Aleksandra WALENDOWSKA za
Marek Jan KUSZ za
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ za
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI za
Miłosz Michał MACIEJEWSKI za
Barbara POLUS wstrzymał się
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI brak (nieobecność)
Dorota Maria WOŹNIAK wstrzymał się
Henryk ZYGAJ za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -